Серебряные медали 2017

Derugo Veronica 89.7
Golubev Shayna 89.7
Iofin Daniel 88.8
Mirgorodskaya Anastasiya 88.7
Shtefaniuk Yevgeniya 88.7
Michin Timothy 88.6
Povetko Gregory 88.6
Harra Alexander 88.3
Mohlenhoff Anton 87.2
Solovyeva Nastassja 87
Avdienko Sofia 86.8
Kadola Aliaksandra 86.3
Rayskaya Daria 85.8
Kiosse Alice 85.7
Prokopenko Ivan 85.4
Loytershteyn Joshua 85.3
Chneider Anna 84.5
Favel Mariella 84.2
Pavlenko Igor 83.9
Skorokhodov Artemiy 82.2
Vishneva Valerie 81.6
Kobeleva Sofiia 80.4
Packard Lilia 80.3
Davydenko Yelyzaveta 80