Устная речь 2017

Avdienko Sofia

Belyayev Daniel

Berg Nika Marie

Bergman Ariana

Garkusha Julia

Iofin Michael

Kobeleva Sofiia

Krylova Daria

Lipatov Alexander

Loytershteyn Joshua

Mendez Maya

Minhas Daria

Mohlenhoff Andrew

Povetko Gregory

Reinfeldt Lora Madison

Reinfeldt Maya Madelyn

Russell Adam

Sachko Sergey

Shishkin Alexandra

Skorokhodov Artemiy

Solovyeva Nastassja

Vistman Dina

Yudanov Daniel