Золотые медали олимпиады 2016

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lum Evan 101.44
Lawliss Nicholas 101.33
Arefiev Nikita 99.89
Nevryanskiy Mitchel-Timothy 99.89
Ditrikh Viktoriya 99.33
Bardachov Diana 98.89
Minhas Daria 98.89
Kuznetsova Nastassja 98.78
Chumakov Paulina 98.72
Glushanok Andrew 98.39
Lawliss Anna 98.17
Sive Julia Maria 98.17
Goldman Elizabeth 98
Belyayev Daniel 98
Kushnir Veronica 96.89
Chumakov Anna 96.33
Klyashtorny Anastasia 96.33
Yankilevich Mark 96.33
Chertkoshvili Alan 96
Favel Mariella 96
Laberov Jonathan 95.94
Loytershteyn Joshua 95.56
Golubev Shayna 95.33
Glushanok Evan 94.83
Zinder Sonya 94.78
Michin Nikita 94.5
Tselykovskaya Elizaveta 94.5
Berger Jacob 94.33
Domorad Erik 94.33
Hryhartsvevich Vladzislau 94.33
Mohlenhoff Anton 94.22
Shatsman Silva 94
Berger Benjamin 94
Lipatov Alexander 93.83
Vistman Dina 93.83
Alexandrovich Samuel 93.5
Strelnikov Alexander 93.33
Mohlenhoff Andrew 93.33
Chertkoshvili Anna 93.17
Vashakidze Artem 92.5
Vassin Ilan 91.33
Kolmykova Katherina 91
Nosov Mark 90.33
Nefedov Matvey 90.06

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •