Специальные призы 2021 г.


(фамилии участников указаны в алфавитном порядке)

Устная речь

Beseda Alexandra
ButusovaSophia
KnyshAlexander
KuhrLev
MaznychkoAndrew
StrugovAlexander
VerbitskySamuel
YedigarovMichelle
ZlotchewGarik

Чтение

AkhvenainenAnna Michelle
GritskevichSavva
NevinskyIakov
ShafranAlec
SvidlerVictoria
TrykovaSitora
YedigarovMichelle

Страноведение

HodRachel
KalinovskyKira
KiehnEvelyn
MichinNikita
MichinTimothy
PavlenkoGeorge
RabinovichValerie

Самые юные участники

BorovikovaSophia
GolubevJacob
KravchenkoSamuel
ShubovMaxim
ShulmanMatthew
SkabelinMichelle
StrugovAlexander
SvidlerVictoria
YedigarovMark
YedigarovMichelle