Золотые медали 2018


Sive Julia Maria 100,06
Kalinovsky Kyra 99,94
Saks Gabriel 97,06
Shishkin Alexandra 96,56
Shvetsov Tim S 96,33
Berger Benjamin 96,17
Golubev Shayna 95,44
Yeremenko Alexander 95,39
Chneider Anna 95,17
Lebedinsky Sabrina 95,06
Votyakov   Mikhail 95,00
Stulova Evgeniya 94,67
Novotsikovskaya Laudika 94,39
Sigalov Ian 94,06
Berger Jacob 94,00
Michin Nikita 94,00
Mirgorodskaya Anastasiya 94,00
Iofin Michael 93,78
Michin Timothy 93,50
Tsemnov Philipp 93,44
Pimanoff Theodore 93,22
Shtefaniuk Yevgeniya 93,22
Trykova Sitora 93,22
Minhas Daria 93,06
Votyakova Marina 92,94
Edwards Dmitriy 92,83
Garel Nicole 92,67
Vistman Dina 92,61
Apostolova Lora 92,50
Tetry Jonathan 92,44
Nevinskiy Iakov 92,17
Iodice Maria 92,00
Pavlenko George 92,00
Derugo Veronica 91,50
Lantushko Kristina 91,28
Klyashtorny Anastasia 91,22
Melikhov Andrey 91,00
Gorelik Yuri 90,78
Ikhelson Anastasia 90,72
Loytershteyn Joshua 90,56
Nevinskaya Zoya 90,50
Domorad Erik 90,44
Mendez Maya 90,22
Iofin Maria 90,11